diament złoty

POLIGON MENEDŻERSKI

Podnieś swoją skuteczność zarządzania ludźmi na elitarnym szkoleniu menedżerskim

Najbliższy termin otwartego szkolenia z zarządzania ludźmi:

 • 25-26.03.2024

Jeśli kierujesz zespołem, chcesz skuteczniej zarządzać pracownikami, a jednocześnie lubisz intensywny i praktyczny trening, to dobrze trafiłeś – nasze szkolenie menedżerskie jest dla Ciebie.

Poligon Menedżerski powstał właśnie po to abyś mógł osiągać lepsze wyniki kierując swoimi ludźmi.

Gwarantuje, że podniesiesz swoją efektywność w pracy z zespołem i będziesz bardziej skutecznym menedżerem.

A więc: WYKORZYSTAJ POLIGON MENEDŻERSKI i ciesz się EFEKTEM posiadania samodzielnego i zmotywowanego zespołu

Zapraszam w podróż do skuteczności z Training Effect,
zapraszam do świata poligonów szkoleniowych

Piotr Kądzielski-Zysk

CEO, trener, twórca poligonów szkoleniowych

Poznaj niezwykle skuteczne szkolenie z zarządzania zespołem

POZNAJ POLIGON MENEDŻERSKI

Wyobraź sobie szkolenie, na którym intensywnie trenujesz rozwój kompetencji zarządczych, uczysz się w działaniu, dostajesz dedykowane wsparcie, ćwiczysz różne rozmowy z pracownikami, poznajesz i rozwijasz swój potencjał, wykonujesz ćwiczenia wspomagające. A wszystko to w kameralnej i wspierającej atmosferze, z humorem, a jednocześnie konkretnie i z mocnym ukierunkowaniem na cel. To właśnie esencja Poligonu Menedżerskiego.

Nie stracisz czasu na zbędne aktywności - nie będzie efektownie, lecz efektywnie.

MAŁA GRUPA

Szkolisz się w małej grupie liczącej max do 6 osób, a z naszej strony masz do dyspozycji trenera i konsultanta

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA

90% czasu szkolenia to sama praktyka (rozmowy z pracownikami, ćwiczenia wspomagające, analizy, casy, wdrażanie korekt)

100% DOPASOWANIA DO POTRZEB

Szkolenie jest dopasowane nie tylko do grupy ale do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, specyfiki biznesu oraz aktualnej skuteczności

PROGRAM CZY CEL

U nas zdecydowanie ważniejszy jest cel, program szkolenia menedżerskiego jest skutkiem tego co chcesz osiągnąć zarządzając zespołem.

UMIEĆ CZY WIEDZIEĆ?

Koncentrujemy się na trenowaniu umiejętności, korekcie zachowań, pracy z nawykami i postawą, wiedza jest dodatkiem do działania

RAPORT INDYWIDUALNY

Po szkoleniu otrzymasz raport indywidualny na temat Twoich atutów i obszarów do udoskonalenia oraz nagrania z ćwiczonych rozmów z pracownikami

"BŁĘDY TO WIELKIE CHWILE"

Kierując się tą sentencją Dawida Neenana promujemy otwartość i zgodę na popełnianie błędów oraz gotowość do eksperymentownia i szukania nowych rozwiązań menedżerskich. Dzięki temu znacznie przyśpiesza proces uczenia się i proces zmiany, co owocuje szybkim podniesieniem skuteczności w zarządzaniu pracownikami.

Idea Poligonu Menedżerskiego

Spotykamy na sali nie po to aby wspólnie robić coś co możesz zrobić sam przed, albo po szkoleniu menedżerskim, czyli słuchać, czytać, oglądać, czy pisać.

Skupiamy się na tym czego nie zrobisz sam, czyli na treningu, treningu i jeszcze raz treningu, na praktykowaniu różnych rozmów z pracownikami i na tym abyś miał szanse sprawdzić się w różnych sytuacjach związanych z zarządzaniem zespołem, poznać siebie bardziej, poznać swój potencjał i go rozwinąć.

Bardzo duży nacisk kładziemy też na budowanie samoświadomości i samoobserwacji bo to daje realne efekty z wyciąganiem wniosków i doskonaleniem skuteczności w zarządzaniu pracownikami po szkoleniu.

Jakie problemy rozwiązuje to szkolenie menedżerskie?

Czy w sprzedaży mierzysz się z problemami wymienionymi poniżej?
My wiemy jak sobie z nimi poradzić, jak pomóc Ci w ich usunięciu.

To oczywiście tylko część problemów jakie mogą nam się przydarzać w zarządzaniu zespołem pracowników, więc nie martw się jeśli nie znalazłeś tu swojego. Podczas szkolenia wspólnie identyfikujemy realne problemy i na każdy z nich dajemy rozwiązania oraz odpowiednie wsparcie. Jeśli jest problem to znaczy, że jest również jakiś klucz do jego rozwiązania.

Ciekawostka dla szefa

Czy wiesz, że największym ograniczeniem w zarządzaniu pracownikami nie jest brak wiedzy lub nieznajomość technik menedżerskich? Z doświadczenia, z obserwacji tysięcy już ludzi wynika, że tym wąskim gardłem jest brak SIŁY, ale nie tej fizycznej, chodzi tu o SIŁĘ wewnętrzną, o pewność siebie. Jej niski poziom sprawia, że menedżer przyjmuje słabszą postawę fizyczną, rzadko korzysta z gestykulacji, ma niepewny głos, może być nieasertywny, w relacji z pracownikiem może mieć tendencje do rezygnowania ze swoich oczekiwań, do używania zdrobnień, długich zdań oraz słów z przyrostkiem -bym.  Niezwykłe w tym jest to, że jeśli w trakcie szkolenia menedżerskiego podniesiemy poziom tej siły, a wiemy jak to robić, to zmiana tego jednego parametru pociąga za sobą wyraźną zmianę w zachowaniu menedżera. Widzimy teraz osobę, która ma silną postawę, jest stanowcza, ma silny i niski głos, wypowiada jednoznaczne, konkretne i krótkie zdania, potrafi pewnie przedstawić swoje oczekiwania pracownikom, steruje rozmową.

Jakie korzyści odniesiesz biorąc udział w naszym szkoleniu z zarządzania ludźmi?

Odpowiedzi na jakie pytania możesz znaleźć na tym szkoleniu menedżerskim?

To tylko niektóre z pytań na jakie możesz znaleźć odpowiedzi na naszym menedżerskim szkoleniu Co ważne nie w formie teoretycznej, ale zdecydowanie praktycznej – będziesz mógł wszystko przetrenować aby być gotowym do skutecznej pracy z zespołem po szkoleniu

W jaki sposób pomożemy Ci osiągnąć te korzyści w obszarze zarządzaniem ludźmi w zespole?

Podczas szkolenia menedżerskiego będziesz pracował nad udoskonaleniem swoich kompetencji, rozwojem swojej samoświadomości, zdiagnozujesz i zneutralizujesz destrukcyjne nawyki, wyćwiczysz odpowiednie zachowania i słownictwo, wzmocnisz się wewnętrznie i przećwiczysz wybrane techniki zarządcze.

Poniżej tylko niektóre z przykładów zmian jakie możesz u siebie zaobserwować po Poligonie Menedżerskim.

wzrośnie Twoja pewność siebie, co wzmocni Twój autorytet i wpłynie na skuteczniejsze komunikowanie się z pracownikami
będziesz w przekonywujący sposób prezentował pracownikom nowe projekty i rozwiązania, będziesz zachęcał do zmiany
nauczysz się rozpoznawać potrzeby pracowników, budować odpowiednią atmosferę i rozwijać ich motywacje
wzmocnisz swoją postawę oraz lepiej wykorzystasz w zarządzaniu swój głos i odpowiednią gestykulacje
Wzrośnie Twoja skuteczność w redukowaniu obaw pracowników i ich lęku przed zmianą
Będziesz bardziej usamodzielniał pracowników i wspierał ich w rozwoju, a mniej kontrolował
przejmiesz inicjatywę podczas spotkań z pracownikami i nadasz im wyraźny cel
Opanujesz sztukę prowadzenia rozmów z pracownikami dzięki wykorzystaniu celowych pytań
częściej będziesz wykorzystywał wybrane techniki menedżerskie
Zwiększysz skuteczność prowadzenia zebrań z pracownikami

W jakiej formie będziemy prowadzić to szkolenie menedżerskie?

Powszechnie wiadomo, że poznanie wiedzy na dany temat wcale nie musi oznaczać umiejętności jej zastosowania. Zatem na Poligonie Menedżerskim nie znajdziesz wielu teoretycznych i motywacyjnych elementów jakie są charakterystyczne dla szkoleń warsztatowych, a więc nie ma tu slajdów, pracy grupowej, testów, wykładów, ice breakerów, moderacji i dyskusji, zadań integracyjnych. Spotkasz się za to z intensywnym trenowaniem rozmów i spotkań z pracownikami, ze szkoleniem dopasowanym do Twoich indywidualnych potrzeb. Aż 90% czasu przeznaczamy na to, co najważniejsze, czyli na szlifowanie umiejętności przekonywania, przedstawiania swoich oczekiwań i motywowania, zastosowania technik menedżerskich, budowania pożądanych postaw i na realizacje ćwiczeń wspomagających połączonych z nauką samoobserwacji i samoświadomości.

Zapewniam Cię – będzie merytorycznie i praktycznie, a przy tym dynamicznie i wesoło z mocnym ukierunkowaniem na Twój cel biznesowy jako szefa zespołu.

Na podstawie wieloletnich badań naukowcy z National Training Laboratories w Bethel Maine, USA opracowali schemat przedstawiający procent wiedzy, jaką efektywnie przyswajamy i zapamiętujemy stosując różne techniki uczenia.

Nauka podczas szkolenia poprzez praktykę i możliwość natychmiastowego wykorzystania ćwiczonych umiejętności pozwala na trwale przyswoić 75% przekazywanych treści (za “Enterprise Education Experience” Durham University Business School).”

Czym różni się Poligon Menedżerski od szkolenia warsztatowego z zarządzania ludźmi?

Grupa

WARSZTAT Z ZARZĄDZANIA LUDŹMI

Średnio kilkanaście osób (od 8 do 16), Często gdy jest poniżej 6 osób trenerzy nie prowadzą szkolenia ponieważ „brak procesu”

POLIGON MENEDŻERSKI

Maksymalnie 6 osób, nie ma spadku jakości w grupach mniejszych (nawet 2-3), a wręcz przeciwnie – jest więcej czasu na trenowanie dla każdej osoby.

WARSZTAT Z ZARZĄDZANIA LUDŹMI

Na szkoleniu warsztatowym  mamy wiele różnych aktywności edukacyjnych takich jak moduły wykładowe, testy, slajdy, ice breakery, casy, scenki, ćwiczenia grupowe, zadania integracyjne, dyskusje i moderacje

POLIGON MENEDŻERSKI

Stosujemy: trening komunikowania oczekiwań, motywowania i prowadzenia rozmów menedżerskich z pracownikami, ćwiczenia wspomagające, analiza, wnioski, wdrażanie zmian, ćwiczenia samoobserwacji i samooceny. Nie stosujemy aktywności typowo teoretycznych oraz takich, których celem jest sprawienie aby nie było nudno (brak slajdów, wykładów, pracy grupowej, zadań integracyjnych, testów, dyskusji, itd.).

Forma

Program

WARSZTAT Z ZARZĄDZANIA LUDŹMI

Program realizowany liniowo, moduł po module zgodnie z przygotowanym wcześniej planem, wiemy, że np. motywowanie pracowników będzie o 14.30.

POLIGON MENEDŻERSKI

Program jest wynikiem z jednej strony celów szkolenia menedżerskiego, a z drugiej wynikiem trenowanych sytuacji. To one pokazują co powinniśmy przerabiać pod względem merytorycznym. Program może się dynamicznie zmieniać w zależności od potrzeb obecnych na szkoleniu menedżerów i identyfikowanych luk kompetencyjnych

WARSZTAT Z ZARZĄDZANIA LUDŹMI

przekazanie lub wypracowanie wiedzy, na poznanie i ćwiczenie technik menedżerskich, na wzbudzenie motywacji, analizę casów, ćwiczenie scenek na temat prowadzenia rozmów z pracownikami

POLIGON MENEDŻERSKI

trenowanie umiejętności, prace z postawą, korygowanie zachowań, poznawanie swojego potencjału, identyfikacje negatywnych nawyków i ich eliminowanie, skuteczne stosowanie technik, na wdrożenie realnej zmiany w zachowaniu menedżera kierującego zespołem.

Nacisk na

Dopasowanie szkolenia do potrzeb

WARSZTAT Z ZARZĄDZANIA LUDŹMI

Tzw. „szycie na miarę” czyli dopasowanie szkolenia do potrzeb firmy / grupy uczestników szkolenia ale uwaga – nie poszczególnych osób

POLIGON MENEDŻERSKI

Pełne dopasowanie szkolenia do potrzeb grupy ale przede wszystkim do potrzeb każdego uczestnika. Precyzyjne diagnozowanie realnych potrzeb i luk kompetencyjnych w trakcie treningu i dopasowanie do tego odpowiedniego wsparcia.

WARSZTAT Z ZARZĄDZANIA LUDŹMI

Często ćwiczone rozmowy z pracownikami są nagrywane, później odtwarzane i analizowane

POLIGON MENEDŻERSKI

Prezentacje menedżerskie oraz ćwiczenie prowadzenia zebrań i rozmów z pracownikami mogą być nagrywane (to nasza sugestia) ale ostatecznie to Ty sam o tym decydujesz. My pokazujemy plusy i możliwe minusy nagrywania. Nie odtwarzamy nagrań podczas szkolenia (szkoda na to czasu) – kładziemy nacisk na rozwój samoobserwacji i samooceny.

Wykorzystanie sprzętu do nagrywania

Materiały szkoleniowe

WARSZTAT Z ZARZĄDZANIA LUDŹMI

Materiały szkoleniowe wręczane na szkoleniu, a czasami tylko notatniki

POLIGON MENEDŻERSKI

Materiały szkoleniowe przesyłamy na kilka dni przed szkoleniem menedżerskim, aby uczestnicy mogli zapoznać się z teorią, a dodatkowo wydrukowane wręczamy na szkoleniu.

WARSZTAT Z ZARZĄDZANIA LUDŹMI

Brak raportów – Szkolenie warsztatowe nie daje możliwości ich opracowania

POLIGON MENEDŻERSKI

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma raport wraz z nagraniami swoich aktywności ze szkolenia, czyli prezentacji menedżerskich oraz ćwiczeń z prowadzenia zebrań i rozmów z pracownikami

Raport indywidualny

Kto będzie prowadził to szkolenie z zarządzania ludźmi?

Photo made by Rafa³ Hencel / aruan.pl. All rights reserved.

Piotr Kądzielski-Zysk

Przedsiębiorca, trener, doradca biznesowy, kreator rozwiązań szkoleniowych

Zawodowo:
Obecnie założyciel i prezes Firmy Szkoleniowej TRAINING EFFECT sp. z o.o., udziałowiec Biznes Edukator, Biznes Event (operator centrów konferencyjnych w Warszawie) i Biznes Info (hostel Level rooms).

Wcześniej: Założyciel i prezes Akademii Rozwoju Biznesu VIKTORIA TRAINING, Biznes Edukator, Eventownia, koordynator dwóch projektów internetowych (PARP – działanie 8.1), dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Wapro (grupa Asseco), handlowiec (Konsmetal)

Prywatnie:
szczęśliwy mąż i ojciec trzech cudownych synków – i to jest prawdziwe wyzwanie menedżerskie😊

Dlaczego jestem skuteczny w prowadzeniu tego szkolenia z zarządzania ludźmi?

Mam wykształcenie ekonomiczno-techniczne. Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej o kierunku Systemy Informatyczne i Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Wydziale Inżynierii Produkcji. Dzięki temu potrafię się dogadać zarówno z menedżerami, właścicielami firm jak i z pracownikami poszczególnych działów. Umiem zrozumieć ich potrzeby i specyfikę pracy.

MODUŁY SZKOLENIA

Jaki jest program tego szkolenia z zarządzania ludźmi?

Pamiętaj – nasze szkolenie z zarządzania ludźmi i budowania zespołu nie jest realizowane w sposób liniowy moduł po module. Odpowiednie zagadnienia są poruszane w takim stopniu, zakresie i kolejności jak wynika to z dynamiki przebiegu szkolenia, zdefiniowanych celów, bieżących potrzeb uczestników obecnych na szkoleniu oraz ich potencjałów i luk kompetencyjnych. Takie podejście zapewnia znacznie większą skuteczność w doskonaleniu rozmów menedżerskich z pracownikami.

 1. Specyfika budowania zespołu i zarządzania nim
 2. Cechy twoich pracowników oraz ich potrzeby i oczekiwania związane z pracą
 3. Najważniejsze – cel, czyli co chcesz osiągnąć budując zespół
 4. Przygotowanie do wprowadzenia zmian w zarządzaniu ludźmi i w budowaniu zespołu
 5. Etapy rozwoju zespołu i charakter każdego z nich
 6. Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z uczestnikami spotkania
 7. Sposoby motywowania pracowników w zespole
 8. Metody korygowania negatywnych zachowań i kreowania pożądanych
 9. Inspirowanie ludzi do działania, zachęcanie do zmian i do rozwoju
 10. Prezentowanie projektów i nowych rozwiązań pracownikom
 11. Radzenie sobie z trudnymi pytaniami, zachowaniami i obiekcjami pracowników
 12. Zastosowanie technik wpływu w zarządzaniu zespołem
 13. Zarządzanie procesem zmiany w zespole
 14. Zarządzanie konfliktem w zespole, czyli co robić i jak aby neutralizować takie sytuacje
 1. „Drogowskaz szkolenia z zarządzania ludźmi i budowania zespołu”, czyli wspólne zdefiniowanie kierunku pracy podczas szkolenia
 2. Diagnoza potencjału uczestników szkolenia w obszarze skutecznego zarządzania zespołem
 3. Strategie i style kierowania szefa
 4. Zarządzanie słowem podczas komunikacji z ludźmi w zespole
 5. Rozwijanie sztuki słuchania pracownika i monitorowanie jego zachowań
 6. Budowanie pewności siebie i skuteczności wpływania na pracowników za pomocą mowy ciała
 7. Doskonalenie jakości głosu menedżera
 8. Zarządzanie emocjami swoimi i pracowników
 9. Świadome budowanie kontaktu wzrokowego z jednym pracownikiem lub całym zespołem
 10. Mentalne mechanizmy sterujące szefa, jako klucz do sukcesu pracy z zespołem
 11. Zastosowanie celowych pytań w rozmowie z pracownikiem i kontrola przebiegu spotkania
 12. Podsumowanie szkolenia, czyli opracowanie „Recepty na skuteczne zarządzanie ludźmi w zespole”
 13. Wręczenie dyplomów i zakończenie szkolenia

A jak praktycy negocjacji oceniają to szkolenie?

Zobacz opinie doświadczonych i przeszkolonych kupców Tesco, uczestników szkolenia z negocjacji zakupowych

To prawda! To szkolenie jest inne niż wszystkie. Dużo praktyki. Dużo ćwiczeń, większa świadomość własnych emocji, reakcji 

Duża różnorodność form szkoleniowych skutkowała zaciekawieniem i lepszym przyswajaniem umiejętności

Szkolenie innowacyjne, skuteczne, ciekawe, minimum teorii

Szkolenie skuteczne, dobrze wykorzystany czas, dużo praktyki.

Idealna forma szkolenia, interaktywna, wymagająca aktywnego udziału uczestników

Szkolenie ciekawe, angażujące, zawierające dużo miejsca na autorefleksję.

Szkolenie znakomicie przeprowadzone, mocno angażujące. Wiele trafnych obserwacji i interesujące informacje zwrotne 

Forma szkolenia zdecydowanie trafiona. Brak nudnej, nieprzydatnej teorii zastąpionej praktycznymi zajęciami. 

Ciekawe szkolenie, dużo praktycznych ćwiczeń, profesjonalne przygotowanie, Dowiedziałem się dużo o swoich umiejętnościach i tym co do poprawy

Na plus. Odejście od suchych slajdów, mnóstwo rozmów i interakcji, dużo rzeczywistych sytuacji. 

Szkolenie bardzo dobre, niesztampowe, nie skupiało się tylko na poznawaniu technik negocjacyjnych i teorii, lecz poznaniu swoich mocnych i słabych” stron

Forma szkolenia i rodzaj zajęć angażujące uczestników, całość odnosi się do realnych sytuacji – duży plus. 

Forma szkolenia bardzo dobrze zbalansowana pod kątem ilości teorii i praktyki, przez co szkolenie było absorbujące oraz efektywne

Bardzo otwarte podejście i praktyczność poruszanych zagadnień. Całość zdecydowanie na plus. 

Najlepsze szkolenie pod kątem zarówno merytorycznym jak i praktycznym

Bardzo ok, zupełnie inna forma, dotąd niespotykana na szkoleniach. 

Cieszę się, że mogłam się dużo o sobie dowiedzieć, poćwiczyć na organizmie, duży plus za małe grupy 

Szkolenie praktyczne, skuteczne, przydatne!

Szkolenie było absolutnie innowacyjne, merytoryka przekazywana w ciekawy sposób, który nie przytłaczał nadmiarem informacji. Cenne były dla mnie ćwiczenia, które wykorzystam w pracy nad sobą

Bardzo praktyczne podejście do tematu, ćwiczenia w małych grupach dały możliwość intensywnej pracy.
Forma szkolenia utrzymywała zaangażowanie na pełnym poziomie przez całe szkolenie. 

Bardzo dobre ćwiczenia, feedback po każdym z nich

Szkolenie oceniam jako skuteczne. Mogę i wiem, nad czym mam pracować

Duży nacisk na praktykę, za co ogromny plus.

Absolutnie świetna gra negocjacyjna. 

Szkolenie w bardzo oryginalnej formie, zupełnie coś nowego

Joanna Kamejsza

Buying Manager - Corporate Services

Komu dedykujemy szkolenie Poligon Menedżerski?

Zapraszamy Cię na to szkolenie jeśli

Wykonujesz zadania menedżerskie, czyli np. jesteś:

Niezależnie od stanowiska:

Dla kogo prowadziliśmy już takie szkolenie z zarządzania ludźmi w zespole?

W Jaki sposób będziemy pracowali podczas szkolenia z zarządzania zespołem?

90% czasu poświęcimy na trening i praktyczne ćwiczenia menedżerskie

Poza modułem pierwszym i ostatnim cały czas będziemy doskonalić skuteczność prowadzenia różnego rodzaju spotkań i rozmów z pracownikami:

diament złoty

Atuty naszego szkolenia, czyli co jest siłą Poligonu Menedżerskiego?

Jak wygląda proces szkoleniowy?

Czyli jakie działania będziemy wspólnie podejmowali aby podnieść skuteczność szkolenia negocjacyjnego i pomóc Ci w osiągnięciu efektów?

Działania po naszej stronie

Działania po sronie uczestnika szkolenia

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • Przesłanie uczestnikom szkolenia nagrania z webianaru negocjacyjnego

 • Obejrzenie nagrania – 8 obszarów budujących skuteczność negocjacji

 • Przesłanie ankiety badania potrzeb szkoleniowych  i materiałów pisanych z negocjacji w pdf

 • Czytanie materiałów szkoleniowych, wypełnienie i odesłanie ankiety

 • Analiza ankiet, przygotowanie się do szkolenia merytoryczne i organizacyjne

SZKOLENIE POLIGON NEGOCJACYJNY (2 DNI)

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • Przesłanie zadań poszkoleniowych oraz podziękowania za udział w szkoleniu

 • Realizacja zadań poszkoleniowych

 • Przesłanie raportów indywidualnych i nagrań video z rozmów negocjacyjnych

 • Analiza raportów i obejrzenie nagrań

Co otrzymasz biorąc udział w naszym szkoleniu z zarządzania ludźmi?

Przed szkoleniem

W trakcie szkolenia menedżerskiego

Po szkoleniu

PYTANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA MENEDŻERSKIEGO

Zapoznaj się z naszymi odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania klientów i uczestników szkoleń z zarządzania ludźmi

Ile trwa szkolenie z prezentacji i gdzie jest organizowane

Wybierz dla siebie najbardziej odpowiednią wersję szkolenia menedżerskiego

diament złoty

POLIGON MENEDŻERSKI

Zarządzanie zespołem
szkolenie otwarte jednodniowe

1.550  + VAT

Za udział jednej osoby w jednym dniu szkolenia

diament złoty

POLIGON MENEDŻERSKI

Zarządzanie zespołem
szkolenie otwarte dwudniowe

2.250  + VAT

Za udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia

diament złoty

POLIGON MENEDŻERSKI

Zarządzanie zespołem
szkolenie dedykowane

5.500  + VAT

Za jeden dzień szkolenia grupy do 6 osób

diament złoty

POLIGON MENEDŻERSKI

Zarządzanie zespołem
szkolenie otwarte jednodniowe

1.550  + VAT

Za udział jednej osoby w jednym dniu szkolenia

diament złoty

POLIGON MENEDŻERSKI

Zarządzanie zespołem
szkolenie otwarte dwudniowe

2.250  + VAT

Za udział jednej osoby w dwóch dniach szkolenia

diament złoty

POLIGON MENEDŻERSKI

Zarządzanie zespołem
szkolenie dedykowane

5.500  + VAT

Za jeden dzień szkolenia grupy do 6 osób

Chcesz najpierw porozmawiać, zadać pytania, dowiedzieć się więcej o tym szkoleniu menedżerskim?
ZAPRASZAMY do kontaktu